Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologisk undersökning för delprojekt Gävle V-Kringlan (Axmartavlan) pågår

Utredningsytorna ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område där förhistoriska boplatser eller spår av tidig järnhantering kan tänkas finnas dolt under mark.

Arkeologerna hos Statens historiska museer utför arbetet. Mindre grävningar för hand med spade kan bli aktuella liksom sökschakt med grävmaskin i begränsade områden där marken kommer att återställas. Jord och torv läggs tillbaka efter genomförd utredning. Vid de platser där äldre järnframställningsplatser kan antas kommer området avsökas med metallsökare innan sökgropar tas upp. Om träd tas ned görs det med grävmaskin och träden lämnas kvar på marken. I ungskog kan sly, som smågran och småtall behöva röjas, i övrigt nyttjar vi befintliga vägar och stigar.

Arbetet beräknas starta vecka 31 och pågå under hösten 2021.

Vi kommer naturligtvis att undvika skador så långt det är möjligt men om det ändå sker kommer vi att ersätta dig. Detta regleras i anslutning till att utredningen avslutas.

Trafikverkets anlitade konsult har enligt 3 kap 1§ Lagen om byggande av järnväg rätt att få tillträde till berörda fastigheter för förberedande åtgärder och undersökningar. Information har skickats ut i brev till berörda fastighetsägare.

Karta över områden som undersöks med grävmaskin

arkeologisk undersokning 1.jpg

arkeologisk undersokning 2.jpg