Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu utförs gränsutvisning på fastigheter som gränsar till järnvägen mellan Gävle C–Gävle Västra

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun har fått i uppdrag att från vecka 17 och några veckor framåt utföra gränsutvisning på fastigheter som angränsar till järnvägen.

Varför gör vi detta?

Vi gör det för att förbättra registerkartans kvalité inför framtagandet av järnvägsplan i delprojekt Gävle C – Gävle Västra. Avsikten är att vi ska få så bra underlag som möjligt till det fortsatta arbetet.
Arbetet sker utomhus och samtlig fältpersonal bär varselklädsel och kan identifiera sig.

Vad innebär en gränsutvisning för dig?

En gränsutvisning innebär att man tar reda på gränsens sträckning genom att studera gamla förrättningskartor, mäter in gränspunkter och markerar fastighetens gräns med träkäpp så att den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar.
Några nya, rättsligt bindande gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. Det blir alltså ingen förändring i er fastighetsgräns. En gränsutvisning räknas heller inte som en lantmäteriförrättning.

Se karta över aktuella områden