Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inventering av byggnader längs dubbelspåret, Gävle C–Gävle Västra, april-maj 2021

Vi kommer under april-maj 2021 att inventera byggnader på sträckan Gävle C-Gävle V, som en del i den bullerutredning som görs vid framtagandet av järnvägsplanen.

Varför ska vi inventera?

Inventeringen utförs på ett stort antal byggnader för att ge underlag till beräkningsmodeller och fortsatta utredningar. Vi behöver kunskap om var befintliga uteplatser finns, hur de är utformade samt vilken typ av fasad (vägg, fönster och tilluftsventiler) byggnaderna har. Arbetet görs från utsidan och man behöver inte vara hemma vid besöket. Vår konsult behöver bara tillträde till tomten för fotodokumentation och skriftliga noteringar. Det är många fastigheter som ska besökas varför det är svårt att säga exakt dag och tid för respektive fastighet. Vissa byggnader kan behöva inventering inomhus längre fram, men då kontaktar vi fastighetsägaren och bokar tid.  

Att vi inventerar innebär inte att byggnaderna är berättigad till åtgärd. Vi behöver informationen som underlag för det fortsatta arbetet. Våra förslag till åtgärder presenteras i samrådshandlingen för järnvägsplanen, vid kommande samråd våren 2022.

Inventeringen sker utomhus under april-maj 2021. Samtliga fältkonsulter kommer att bära varselklädsel och kunna identifiera sig.

Covid-19
All fältpersonal följer Folkhälsomyndighetens råd ”Skydda dig och andra från smittspridning” och de lokala råden för regionen. Inventeringarna utförs utomhus och vi behöver inte komma in i ert hus men personalen kommer att ha tillgång till munskydd om kontakt med boende blir aktuellt.