Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resultatet från fladdermusinventeringen är klar

Sommarens inventering visar att det är förhållandevis låg aktivitet av fladdermöss i området och det är inte särskilt artrikt.

Fladdermusinventeringen genomfördes i början av juli 2020. Syftet var att ta reda på om fladdermöss finns i området och i så fall vilka arter som kan ha kolonier där. Inventeringen visar att det finns tre till fyra arter i området; nordfladdermus, vattenfladdermus, mustasch- och taigafladdermus. Av dessa arter är en rödlistad; nordfladdermusen (NT), som också var vanligast i området. Mustasch- och taigafladdermusen är svåra att skilja åt enbart på ljudet. Det är därför möjligt att båda arterna finns i området.

Sammantaget är det förhållandevis låg aktivitet av fladdermöss i området och det är inte särskilt artrikt. Fördelningen av aktiviteten mellan arterna tyder på att nordfladdermus och vattenfladdermus kan ha någon koloni i området medan mustach/taigafladdermus sannolikt inte har det.

Två typer av inventering genomfördes, manuell inventering och inventering med autobox. Metoderna beskrivs nedan.

Manuell inventering

Vid den manuella inventeringen användes en detektor för att fånga ultraljud från passerande fladdermöss. Med denna metod går det att direkt avgöra vilka arter som flyger i närheten. Inventeringen utfördes enbart en kväll och då hittades inga fladdermöss.

Inventering med autobox

Metoden med upphängda autoboxar (i träd) spelade in ljud från passerande fladdermöss. Inspelningarna analyserades därefter för att ta reda på vilka arter som flugit förbi.