Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägplan för trafikplats 200, Gävle Norra

Trafikverket planerar att bygga om trafikplats 200 vid Gävle Norra. Vägplanen omfattar ny anslutning till Tolvforsskogen väster om E4 och kapacitetshöjande åtgärder i trafikplatsen.

Målsättningen är att ansluta Tolvforsskogen till trafikplatsen på ett trafiksäkert och hållbart sätt. Järnvägens påverkan på befintliga ramper (Hamnleden och E4) hanteras i järnvägsplanen för dubbelspår Gävle C - Gävle Västra.

Åtgärder i vägplanen

  • Nya av- och påfartsramper mot Tolvforsskogen väster om E4
  • Hamnleden ska sänkas på en delsträcka, vilket påverkar av- och påfartsramperna öster om E4
  • Del av E4 ska sänkas för att järnvägen ska kunna passera över vägen

Mer information hur arbetet kommer att planeras finns att läsa i planläggningsbeskrivningen nedan. Där finns även information när du kan påverka och vilka beslut som kommer att fattas.