Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle–Ljusne (Åänge), spårbyte och hastighetshöjande åtgärder

Vi planerar för ökad kapacitet och hastighet på Ostkustbanan.

Järnvägen mellan Gävle-Ljusne (Åänge) är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Det innebär ett oönskat beroende mellan tågen som innebär förlängda res- och transporttider, ökad störningskänslighet samt förseningar. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med befintlig infrastruktur. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kravbilden.

Planerade åtgärder

  • Byte av räls och slipers
  • Byte till moderna spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Dikningsåtgärder och avattningsåtgärder
  • Ballastrening och mackadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer