Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rälsarbete

Gävle, underhåll och upprustning av järnväg

Vi höjer teknisk funktion och standard i anläggningen eftersom livslängden på spår och växlar anses passerad.

Spår- och växelbyte

Spår- och växelbytet omfattar järnvägen från Gävle Central norrut mot Strömsbro-Norra Åbyggeby, samt sträckan Lokförargatan-Hagaström. Arbetet innebär att räls, slipers, makadam och växlar byts ut mot nytt material. Cirka 7 kilometer järnväg berörs. Under byggnationen så kommer både gods- och passagerartåg att påverkas. När arbetet är klart ska tågen kunna köra 120 km/h (vissa till och med 140 km/h) på dessa sträckor. Idag kör de 40 km/h.

Vecka 27-30 och 32-37

Arbetet pågår nattetid och kan upplevas störande.

Vecka 31

Totalt stopp i tågtrafiken på Ostkustbanan. Arbetet pågår dygnet runt och kan upplevas störande.

Rälsbyte Gävle-Uppsala

Ett rälsbyte mellan Gävle-Uppsala höjer standarden och undviker hastighetssänkningar. Den befintliga rälsen har identifierade utmattningsskador och ett tillverkningsfel som kan medföra vertikalsprickor. Arbetet ska utföras under 2019 (vissa delar eventuellt 2020). Totalt är det ca 56 000 meter spår som ska bytas.

Ökad kapacitet för godståg mellan Storvik-Gävle

Järnvägssignalerna på Gävle station ska byggas om så att tågen från väst (Storvik) kan tas in till gränsen för godsbangården, även om alla spår är upptagna. Denna åtgärd ökar kapaciteten västerut, så att fler tåg kan använda linjen.