Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rälsarbete

Gävle, underhåll och upprustning av järnväg

Vi höjer teknisk funktion och standard i anläggningen eftersom livslängden på spår och växlar anses passerad.

Våra planerade arbeten i projektet är nästan helt genomförda under 2019. Det som kvarstår är vissa kompletteringar under vecka 19-21, samt att ta bort gällande hastighetsnedsättning. Prognosen för hastighetsnedsättningen är februari 2020.

Spår- och växelbyte

Spår- och växelbytet omfattar järnvägen från Gävle Central norrut mot Strömsbro-Södra Åbyggeby, samt sträckan Lokförargatan-Hagaström. Arbetet innebär att räls, slipers, makadam och växlar byts ut mot nytt material. Cirka 7 kilometer järnväg berörs. Under byggnationen så kommer både gods- och passagerartåg att påverkas. När arbetet är klart ska tågen kunna köra 120 km/h (vissa till och med 140 km/h) på dessa sträckor. Idag kör de 40 km/h.

Ökad kapacitet för godståg mellan Storvik-Gävle

Järnvägssignalerna på Gävle station ska byggas om så att tågen från väst (Storvik) kan tas in till gränsen för godsbangården, även om alla spår är upptagna. Denna åtgärd ökar kapaciteten västerut, så att fler tåg kan använda linjen.