Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rälsarbete

Gävle, underhåll och upprustning av järnväg

Vi höjer teknisk funktion och standard i järnvägen eftersom livslängden på både spår och växlar anses passerad.

Spår- och ballastbyte på järnväg mellan Gävle Central–Bergslagsbanan (Gävle Norr).
Arbete kommer att genomföras i sommar (vecka 27) och kan i kortare perioder upplevas störande.

Spår- och växelbyte

Spår- och växelbytet omfattar järnvägen från Gävle Central norrut mot Strömsbro-Södra Åbyggeby, samt sträckan Lokförargatan-Hagaström. Arbetet innebär att räls, slipers, makadam och växlar byts ut mot nytt material. Cirka 7 kilometer järnväg berörs. Under byggnationen så kommer både gods- och passagerartåg att påverkas. När arbetet är klart ska tågen kunna köra 120 - 140 km/tim. Idag kör de 40 km/h.

Ökad kapacitet för godståg mellan Storvik-Gävle

Järnvägssignalerna på Gävle station ska byggas om så att tågen från väst (Storvik) kan tas in till gränsen för godsbangården, även om alla spår är upptagna. Denna åtgärd ökar kapaciteten västerut, så att fler tåg kan använda linjen.