Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 583/577/575 Eskön–Norrsundet, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket genomför kollektivtrafikåtgärder längs väg 583, 575 och 577 mellan Eskön-Norrsundet.

Längs väg 583/575/577, Eskön-Norrsundet fyller busstrafiken en mycket viktig funktion för den regionala arbets- och studiependlingen samt skolskjuts.

Kvar att göra

  • Riva en hållplats
  • Montera några väderskydd 
  • Mindre beläggningsarbeten

Genomförda åtgärder

  • Befintliga hållplatslägen har rustats upp och tillgänglighetsanpassas, 14 stycken
  • Bussfickor har byggs ut och/eller breddas
  • En pendlarparkering har tillkommit
  • Promenadstråk till anslutningsväg/cykelväg ses över

Om fler resenärer väljer att åka kollektivt blir effekten minskad miljöbelastning och bättre utveckling för regionen. Vi räknar med minimal trafikstörning under byggtiden. Åtgärderna finansieras med medel från länsplanen i Gävleborg (REGINV).