Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kilafors bangård

Röstbo, förlängning av mötesstation

Vi förlänger Röstbo mötesstation för ökad kapacitet och 750 meter långa tåg.

Trafikverket förlänger befintlig bangård för att långa tåg, upp till 750 meter, ska kunna mötas och klara samtidig infart. Det innebär att ett mötande tåg kan köra in på bangården samtidigt som ett annat tåg lämnar den. Bangården byggs även ut till totalt tre spår, så att fler tåg kan mötas samtidigt. Åtgärden innebär att tågmötena går snabbare.

Förlängningen av mötesstationen bedöms skapa bättre förutsättningar för en effektivare och bättre användning av Norra stambanan. Ombyggnaden av Röstbo bangård bidrar till förbättrad kapacitet, vilket kan leda till bibehållen eller till och med minskad restid på banan, trots ökad trafik. Det skapar också ökade möjligheter för snabbare och bättre framkomlighet för godstransporter.