Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg

Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet på järnväg

Järnvägen är öppnad för trafik men nya tryckbankar kvarstår att bygga i Norrbyn.

Trafikverket har rustat järnvägen mellan Söderhamn-Kilafors för att leda fler godstransporter via inlandet och frigöra kapacitet för persontrafik på ostkustbanan. Målsättningen är att framledes lyfta över godståg som inte har slutdestination Gävle från kusten till inlandet via Botniabanan och Ådalsbanan och öka kapaciteten för snabbgående persontrafik mellan Söderhamn-Gävle, Ostkustbanan.

En omfattande upprustning och standardhöjning har genomförts på den ca 3 mil långa bandelen mellan Söderhamn-Kilafors och en ny mötesstation har byggts liksom ett nytt förbindelsespår mot Ostkustbanan, vid Gunnarbo. Sammantaget kommer det att underlätta för godstransporter med längre tåg som får jämnare flöden och mindre energiåtgång. Trafiksäkerheten ökar också när ett 25-tal farliga plankorsningar stängs.