Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg

Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet på järnväg

Järnvägen är öppnad för trafik men nya tryckbankar kvarstår att bygga i Norrbyn.

Järnvägsplanen för ombyggnad av sträckan Marmaverken-Söderhamn, förbi Norrbyn, vann laga kraft 2020-04-22. Inget överklagande har registrerats under besvärstiden.

Trafikverket har rustat järnvägen mellan Söderhamn-Kilafors för att leda fler godstransporter via inlandet och frigöra kapacitet för persontrafik på ostkustbanan. Målsättningen är att flytta över godståg som inte har slutdestination Gävle från kusten till inlandet via Botniabanan och Ådalsbanan och öka kapaciteten för snabbgående persontrafik mellan Söderhamn-Gävle, Ostkustbanan.