Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trädsäkring förebygger tågstopp mellan Kilafors och Marmaverken

Nu pågår trädsäkring på privata tomter på sträckan Kilafors-Marmaverken.

Länsbanan mellan Söderhamn och Kilafors rustas upp för att kapaciteten ska öka. Den tre mil långa sträckan är uppdelad i två etapper och på den ena delen pågår nu trädsäkring på privata tomter. Skogsfastigheter och åkermark har redan åtgärdats.

Ungefär 15 tomtägare på sträckan Kilafors-Marmaverken kommer att få träd fällda på sina tomter.  De träd som ska fällas är björk, gran och tall. På en tomt ska en ek beskäras. Tomtägarna får själva se till att de fällda träden forslas bort.

Trädsäkring görs för att undvika framtida stopp i tågtrafiken. Genom att ta bort eller beskära träd 20 meter utåt från banans mitt undviker man att träd faller över kontaktledningar och spår.

- Trädsäkring på privat tomtmark är ingen tvingande åtgärd, berättar Susanna Klang, markförhandlare på Investering distrikt Mitt. Vi gör en inventering av träd på tomten och erbjuder tomtägaren att skriva ett avtal med Trafikverket om vilka åtgärder som behöver vidtas. De allra flesta är positiva och vi brukar komma överens.

Om tomtägaren inte accepterar trädsäkringsåtgärderna kan han eller hon bli ersättningsansvarig om ett träd på tomten skulle orsaka skador på spår eller kontaktledningar.

Tre arborister jobbar
Tre arborister arbetar med trädsäkringen mellan Kilafors och Marmaverken. Patrik Carlzon besiktar och två andra arborister fäller och beskär träden. Patrik Carlzon räknar med att arbetet på etappen ska vara klart i slutet av februari. När tomterna på den andra sträckan ska trädsäkras är inte bestämt än, men det blir under våren.

Under de senaste åtta åren har Trafikverket trädsäkrat cirka 400 mil järnväg. Sly som snabbt växer upp behöver röjas bort vart tredje år.

 

Fakta

Hur blir man arborist?
De flesta yrkesverksamma arborister är utbildade på högskola i Storbritannien. Utbildningar till arborist finns också i USA och Tyskland. En grundläggande utbildning för att bli arborist finns inom Naturbruksprogrammet på gymnasieskolan och Yrkeshögskolan. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp finns kurser i trädvård. En arborist kan också ha arbetat som lärling och kompletterat sina kunskaper med kortare kurser.

Arboristen måste ha mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. För att klara av jobbet måste man också ha god fysik, gilla att vara ute och inte vara rädd för att arbeta på hög höjd!