Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer som möts på en perrong.

Stationsåtgärder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland

Vi ökar tillgängligheten till våra stationer och skapar en offentlig miljö som passar fler resenärer.

För resenärer med en funktionsnedsättning kan miljön i kollektivtrafiken vara fylld av både större och mindre svårigheter. Även i livets övriga skeden kan utformningen av stationsmiljön göra det svårt att ta sig fram. För barn, föräldrar med barnvagn eller resande med mycket packning underlättar det om den fysiska miljön är anpassad.

Bristande skyltning, trappor och dörrar som är tunga att öppna blir ett hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället. Vår lagstiftning säger att offentliga platser ska vara utformade och tillgängliga för så många som möjligt.

Stationer som åtgärdas 2021

Dalarna:​ Avesta
Jämtland:​ Bräcke, Mörsil, Duved, Storlien

Planerade åtgärder

  • Ledstråk till/från/på plattformarna
  • Taktila spårnummerskyltar (som läses med händerna) 
  • Tydligt uppmärkt skyddszon på plattformar
  • Bättre belysning (både allmän belysning och på skyltar)
  • Nya bänkar, soffor och lutningsbrädor
  • Lämplig lutning på ramper
  • Nya vind- och väderskydd

Det finns ibland flera ägare i en stationsmiljö. Trafikverket råder över vissa delar, som plattformar, skyddszoner, bänkar, stråk, taktila kartor (som läses med händerna) och plattformsförbindelser.