Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Logotyp Stationer för alla

Stationsåtgärder i Dalarna och Gävleborg

Vi ökar tillgängligheten till våra stationer och skapar en offentlig miljö som passar fler resenärer.

För resenärer med en funktionsnedsättning kan miljön i kollektivtrafiken vara fylld av både större och mindre svårigheter. Även i livets övriga skeden kan utformningen av stationsmiljön göra det svårt att ta sig fram. För barn, föräldrar med barnvagn eller resande med mycket packning underlättar det om den fysiska miljön är anpassad.

Bristande skyltning, trappor och dörrar som är tunga att öppna blir ett hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället. Vår lagstiftning säger att offentliga platser ska vara utformade och tillgängliga för så många som möjligt.

Stationer som åtgärdas 2020

Dalarna: Gagnef, Insjön, Smedjebacken, Söderbärke, Vad
Gävleborg: Bollnäs, Holmsveden, Kilafors, Lingbo, Ockelbo, Storvik, Torsåker

Planerade åtgärder

 • Ledstråk till/från/på plattformarna
 • Taktila spårnummerskyltar (som läses med händerna) 
 • Tydligt uppmärkt skyddszon på plattformar
 • Bättre belysning (både allmän belysning och på skyltar)
 • Nya bänkar, soffor och lutningsbrädor
 • Lämplig lutning på ramper
 • Nya vind- och väderskydd


Det finns ibland flera ägare i en stationsmiljö. Trafikverket råder över vissa delar, som plattformar, skyddszoner, bänkar, stråk, taktila kartor (som läses med händerna) och plattformsförbindelser.

FN:s globala hållbarhetsmål

Projektet genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv där FN:s 17 globala hållbarhetsmål står i fokus. Sex av dessa hållbarhetsmål berör detta projekt;

 • Ingen fattigdom
 • Hälsa och välbefinnande
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen