Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle-Söderhamn (Vallvik), spårbyte och hastighetshöjande åtgärder

Vi planerar för ökad kapacitet och upprustning på Ostkustbanan mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik).

Järnvägen mellan Strömsbro-Vallvik är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Det innebär ett oönskat beroende mellan tågen som innebär förlängda res- och transporttider, ökad störningskänslighet samt förseningar. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med befintlig infrastruktur. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kravbilden.

Spårbyten och hastighetshöjande åtgärder på sträckan Strömsbro-Vallvik medför ett 16 veckors tågstopp mellan vecka 31-46, 2021. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.

Planerade åtgärder

  • Byte av räls och slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till moderna spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Dikningsåtgärder och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer