Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på vinterväg

E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun

Vi planerar att bygga en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 för bättre tillgänglighet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning samt för avlastning av hårt trafikerade Gävlevägen genom Sandviken.

Väg 541 går från Sandviken mot Järbo och är en vältrafikerad väg för både pendlingstrafik och turism. Målet för många (vintertid) är skidanläggningen i Kungsberget men även återvinningscentralen. Ett nytt handelsområde etableras samtidigt vid Tuna som gör att trafiken förväntas öka ytterligare. Idag saknas anslutning mellan E16 och väg 541, vilket gör att trafik till och från Järbo måste välja den redan hårt belastade Gävlevägen genom Sandviken.

Vi planerar att bygga en ny trafikplats som ansluter väg 541 med E16 för att avlasta Gävlevägen genom Sandviken för pendlings- och genomfartstrafik samt öppna upp mot det nya handelsområdet Tuna. Åtgärden omfattar även nya busshållplatser på de västra ramperna liksom en gång- och cykelväg som kommer att koppla ihop norra och södra sidans planerade gång- och cykelvägar.

Våra effektmål är

  • att förbättra trafikkapaciteten genom Sandviken 
  • att förbättra tillgängligheten till Tuna handelsområde
  • att öka möjligheterna till kollektivt resande
  • att skapa kapacitetsvinster för genomfartstrafik