Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 559, Forsbacka–Överhärde, ny gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutning till befintliga busshållplatser.

Den funktion som ska uppfyllas är att sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen-Tavelvägen. Oskyddade trafikanter kan idag inte ansluta till det befintliga gång- och cykelvägnätet i Gävle kommun då en gång- och cykelväg saknas på sträckan. Det görs samtidigt en översyn av befintliga busshållplatser i dialog med X-Trafik där målsättningen är att ansluta gång- och cykelvägen till prioriterade hållplatslägen. Gång- och cykelvägen blir belyst och kommer att gå på befintliga broar i Forsbacka och Överhärde.  

Gävle kommun har en tydlig inriktning i både översiktsplan och trafikstrategin som prioriterar cykling högt. I den regionala cykelplanen är sträckan Valbo-Forsbacka första etappen mellan Gävle-Sandviken. Målsättningen är att få en överflyttning av biltrafiken till gång- och cykel (samt kollektivtrafik) med minskad miljöpåverkan som följd. Väg 559 fungerar idag som omledningsväg till E16.

Projektet innebär vattenskyddsåtgärder

Åtgärden omfattar skyddsåtgärder för grundvattenmagasinet Gävle-Valboåsen på väg 559, Valbovägen. Den aktuella sträckan är ca 500 m från väg 56 till vattenskyddsområdets gräns, vattendraget vid Spikåsbäcken. Utredning inför val av åtgärdstyp genomförs inom planläggningen.

Karta_ V559 Överhärde-Forsbacka GCM-väg + vattenskydd rev 2021-05-11.png