Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fältundesökningar inleds hösten 2021

För att kunna planera för en ny gång- och cykelväg, Forsbacka-Överhärde, behöver vi ökad kunskap och förståelse för markförhållandena på sträckan.

Hösten 2021 inleder vi våra första undersökningar i fält. Det innebär att vi kan behöva kortare tillträden till mark- och fastigheter längs den planerade sträckan Forsbacka-Överhärde. När det ska ske får berörda mark- och fastighetsägare ett brev från oss med utförligare information. Vi nyttjar befintliga vägar i området så långt det är möjligt och undersökningarna kan behöva kompletteras under arbetet med vägplanen.