Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 583, Iggesund–Hudiksvall, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Iggesund-Hudiksvall, längs väg 583. Målsättningen är att den så långt det är möjligt ska separeras från biltrafik.

Samrådshandling - planutformning

Välkommen att ta del av vårt planförslag för en ny belyst gång- och cykelväg mellan Iggesund-Hudiksvall, väg 583. På grund av rådande pandemi kan inget samrådsmöte hållas på orten. Vi presenterar planförslaget digitalt istället här på projektsidan.

Väg 583 i stråket mellan Iggesund och Hudiksvall utgör en mycket viktig länk för näringslivet och de boende på orterna. Den är vältrafikerad men saknar en gång- och cykelväg. Den planerade nya gång- och cykelvägen blir ca 6 kilometer lång och startar i korsningen Simbadsvägen-Stora Vägen i Iggesund och slutar vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Vilken sida av väg 583 som är mest lämplig att bygga gång- och cykelvägen får våra utredningar visa.

Vår utgångspunkt är att där det är möjligt ska gång- och cykelvägen separeras helt från biltrafik. Utformningen av cykelleden ska vara så inbjudande och trygg att människor kan välja det som ett alternativ till bilen en stor del av året. Stråket ska även fungera som ett komplement till kollektivtrafiken, då transporter och arbetspendling i större utsträckning förväntas ske med cykel i framtiden. Båda orterna har stora arbetsgivare så pendling förväntas ske åt båda håll. Även ur turismperspektiv kan cykelleden bli ett viktigt komplement till övrig infrastruktur då den knyter ihop orter med högt kulturhistoriskt värde.