Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från väg 83, norr om Bollnäs

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs-Lottefors för ökad trafiksäkerhet och bättre standard.

Granskning av vägplan

Under perioden 13 januari- 15 februari 2021 genomförs en offentlig granskning av den omarbetade vägplanen för sträckan Bollnäs-Röste i Bollnäs kommun.

Information om vägplanens innehåll och tillhörande handlingar hittar du under fliken Dokument/Aktuella handlingar. Handlingarna kan också läsas på Trafikverkets kontor i Gävle, Redargatan 18 samt i Bollnäs stadshus, Stadshustorget 2.
Vi tar tacksam emot dina synpunkter på förslaget.

Efter omtaget i projektet har arbetet med vägplanen fått nya förutsättningar. Det som gäller nu är att sträckan Bollnäs-Lottefors indelas i två etapper, etapp 1 är Bollnäs-Röste och etapp 2 är Röste-Lottefors. Etapperna ska ha varsin vägplan.

Bakgrund

Vägen mellan Bollnäs-Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet på stora delar av sträckan. Det är även dåliga siktförhållanden där vägen slingrar i kuperad terräng med backkrön och kurvor. Vägens låga standard och brister i säkerheten har lett till ett flertal olyckor de senaste åren bland fotgängare och cyklister.

Geotekniska undersökningar har genomförts de senaste åren liksom detaljstudier för buller och viltstängsel. Vi kommer att se över åtgärdsbehovet för buller och de fastigheter som berörs kommer att kontaktas av projektet. Mer information om hur Trafikverket arbetar med buller och vibrationer finns på denna sida:
Buller och vibrationer

Planerade åtgärder, sträckan Bollnäs-Röste

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn-Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter minskas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel