Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från väg 83, norr om Bollnäs

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs-Lottefors för ökad trafiksäkerhet och bättre standard.

Vägen mellan Bollnäs-Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet på stora delar av sträckan. Det är även dåliga siktförhållanden där vägen slingrar i kuperad terräng med backkrön och kurvor. Vägens låga standard och brister i säkerheten har lett till ett flertal olyckor de senaste åren bland fotgängare och cyklister.

Efter ett omtag har arbetet med vägplanen fått nya förutsättningar. Det som gäller nu är att sträckan Bollnäs-Lottefors indelas i två etapper, etapp 1 är Bollnäs-Röste och etapp 2 är Röste-Lottefors. Etapperna ska ha varsin vägplan.

Geotekniska undersökningar har genomförts de senaste åren liksom detaljstudier för buller och viltstängsel. Vi kommer att se över åtgärdsbehovet för buller och de fastigheter som berörs kommer att informeras och kontaktas.

Planerade åtgärder, sträckan Bollnäs-Röste

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn-Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter minskas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel