Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från väg 83, norr om Bollnäs

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs-Lottefors för ökad trafiksäkerhet och standard.

Vägen mellan Bollnäs-Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet på stora delar av sträckan. Det är dåliga siktförhållanden där vägen slingrar i kuperad terräng med backkrön och kurvor. Vägens låga standard och brister i säkerheten har lett till ett flertal olyckor de senaste åren bland både fotgängare och cyklister. Vi ska också se över åtgärdsbehovet för buller och för de fastigheter som berörs kommer vi att ha.

Efter ett omtag i projektet har vägplanen fått nya förutsättningar. Fortsättningsvis delas sträckan Bollnäs-Lottefors in i två etapper, 1) Bollnäs-Röste och 2) Röste-Lottefors. Etapperna ska få varsin vägplan.

Planerade åtgärder, sträckan Bollnäs-Röste

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn-Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter minskas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel