Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genrebild - vattning av nylagd beläggning
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Omtag för väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta på grund av ökade kostnader

En detaljerad analys av kostnaderna för projektet väg 83 Bollnäs-Vallsta visar att budgeten som lagts för projektet inte kommer att räcka.

Trafikverket arbetar nu med alternativa lösningar till de åtgärder som tidigare presenterats.

– Tidigare i höstas genomförde vi en kostnadsanalys för hela projektet och resultatet indikerar på väsentligt högre kostnader än vad som budgeterats. Avvikelsen är så pass stor att vi nu måste se över möjligheterna till alternativa lösningar, förklarar Trafikverkets projektledare, Christian Ödgren.

Byggstart flyttas fram

Detta innebär också att nuvarande byggstart som är planerad till år 2022 med stor sannolikhet kommer att flyttas fram i tid.
- VI har full förståelse för att de som berörs av projektet kan bli besvikna över att byggstarten flyttas fram i tid då vi vet att förbättringar av både trafiksäkerheten och bärigheten på den aktuella sträckan är både efterlängtade och betydelsefulla för  boende och näringsliv. Prioriteringen att sträckan ska åtgärdas är oförändrad men ambitionsnivån behöver anpassas efter plånboken, säger Christian Ödgren.
Det finns flera orsaker som bidragit till kostnadsökningen. Flera regelverk, bland annat lagkrav som gäller bullernivåer samt krav på viltstängsel. Även några lösningar för järnvägskorsningar har blivit mycket kostsamma, framförallt vägporten och ny sträckning av vägen vid Växsjö.

Ingen budgetreducering

Trafikverket och Region Gävleborg har avsatt 180 miljoner till förbättringar av väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta. Någon reducering av den nuvarande budgeten är inte aktuell. Trafikverket arbetar just nu med att sammanställa synpunkter som har kommit angående den presenterade vägplanen. Förslaget till vägplanen ställdes ut för allmänhetens granskning under juni månad 2019.
– Innehållet i vägplanen kommer att förändras och det är möjligt att etappindelningar kan bli aktuellt. Vi kommer inte heller att hantera de synpunkter vi har tagit emot för nuvarande vägplan utan de kommer att parkeras fram till dess att vi vet vad vi kommer att föreslå för fortsättning av projektet. Det kan också bli aktuellt att göra om samrådsprocessen, säger projektledaren Christian Ödgren.
Arbetet med att ändra vägplanens omfattning genomförs i dialog mellan Region Gävleborg och Trafikverket. Målet är att ha ett färdigt förslag framme till sommaren 2020.