Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår etappindelning

Projektet att bygga om och förbättra väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta föreslås av Trafikverket att delas in i etapper. Etappindelningen föreslås för att kunna komma igång med arbetet så fort som möjligt på etappen Bollnäs-Röste.

Den senaste kostnadsuppskattningen visar att hela det tänkta projektet, sträckan Bollnäs-Vallsta, blir för dyrt och måste anpassas till tillgängliga medel i länsplanen.
Trafikverket och Region Gävleborg har gemensamt kommit fram till att den ursprungliga sträckan i sin helhet inte är möjlig att finansiera med medel från gällande länsplan.

Ny vägplan behövs
På sträckan mellan Röste och Lottefors behövs en ny vägplan tas fram innan den delsträckan kan byggas. Bland annat måste ett antal delar ändras för att finansieringen ska kunna anpassas till tillgängliga medel.
Detta omtag innebär att planeringsprocessen behöver genomföras på nytt norr om Röste.
Den nordligaste delsträckan mellan Lottefors och Vallsta bedöms inte kunna finansieras inom nuvarande länsplan och måste därför bli en fråga för prioriteringsdiskussioner på längre sikt.
Projektet finansieras via länsplanen för regional transportinfrastruktur, som är statliga pengar där innehållet prioriteras av Region Gävleborg.
Trafikverket utför de åtgärder som är beslutade i länsplanen.
Trafikverket arbetar vidare med att kvalitetssäkra och ta fram underlag för den föreslagna etappindelningen. Detta görs för att inte tappa tid och för att ha underlag framme när Region Gävleborg senare i år fattar beslutet om vad som ska prioriteras.
Anledningen till att projektet delas upp i tre etapper är framförallt av kostnadsskäl. Men, en uppdelning medför också att den första etappen kan byggas.
Den föreslagna etappindelningen innebär att vägplanen omarbetas att endast omfatta Bollnäs-Röste och att förberedelser görs för att påbörja en upphandling av en ny vägplan för Röste-Lottefors.
Om beslut enligt Trafikverkets förslag fattas av Region Gävleborg bedömer Trafikverket att etappen Bollnäs-Röste kan ha möjlig byggstart år 2023.

Karta över etappindelning, väg 83 (pdf-fil, 26 kb)