Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan under omarbetning

Arbetet med vägplan för sträckan väg 83 Bollnäs-Vallsta är avbrutet då finansiering saknas. Nu fokuserar projektet på att säkerställa och till delar omarbeta vägplanen till att endast utgöra sträckan Bollnäs-Röste.

Trafikverket har till region Gävleborg lämnat förslag om att etappindela vägsträckan Bollnäs-Vallsta. Beslut väntas kunna tas av regionen efter sommaren.
- För att inte ytterligare försena byggstart i väntan på regionens beslut, arbetar vi med att anpassa framtagen vägplan för en av de förslagna deletapperna. Arbetet utförs för att vara startklar när beslutets tagits, säger Christian Ödgren.
Projekt väg 83 har blivit försenat av flera omständigheter och för att undvika ytterligare dröjsmål ser nu Trafikverket till att omarbeta den tidigare framtagna vägplanen så att den endast innehåller delsträckan Bollnäs-Röste.
-Det innebär att vi måste göra en del smärre korrigeringar men framför allt måste också den omarbetade vägplanen ställas ut för ny granskning. Det innebär att de synpunkter vi har fått in från den tidigare granskningen inte kommer att behandlas. Detta har vi informerat i utskick till berörda efter sträckan, förklarar Christian Ödgren.

De som tidigare lämnat in synpunkter om åtgärder efter sträckan Bollnäs-Röste, ombeds därför att lämna in sina synpunkter på nytt när den nya granskningen genomförs.

Ny vägplan behövs
På sträckan mellan Röste och Lottefors behövs en helt ny vägplan tas fram innan den delsträckan kan byggas. Bland annat måste ett antal delar ändras för att finansieringen skall kunna anpassas i enlighet med tillgängliga medel.
- Projektet har fått i uppdrag att anpassa omfattning och ambitionsnivå till budgeterade medel, vilket kommer innebära att vissa planerade åtgärder måste omarbetas och vissa även att utgå helt, säger Christian Ödgren.

Den nordligaste delsträckan mellan Lottefors och Vallsta bedöms inte kunna finansieras inom nuvarande länsplan och måste därför bli en fråga för prioriteringsdiskussioner på längre sikt.
Projektet finansieras via länsplanen för regional transportinfrastruktur, som är statliga pengar där innehållet prioriteras av Region Gävleborg. Trafikverket utför de åtgärder som är beslutade i länsplanen.
Fattar region Gävleborg beslut enligt Trafikverkets förslag bedöms etappen Bollnäs-Röste ha möjlig byggstart år 2023.

Korsning till Växsjö från väg 83