Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägplanen inlämnad för fastställelse

Nu är förslaget till vägplan inlämnat för fastställelse till Trafikverkets juridik- och planprövningsenhet. En process som beräknas vara klar under våren 2022.

-Vi har fått in ett mindre antal synpunkter som vi nu har studerat och besvarat. Vi är nöjda med förslaget till vägplan och har nu skickat in det för fastställelse, vilket är en myndighetsprocess som sker inom Trafikverket. Parallellt med detta har vi startar arbetet med att ta fram en bygghandling samt förbereda för att handla upp en  entreprenör, berättar Trafikverkets projektledare, Christian Ödgren.

Markundersökningar inleds
I samband med att bygghandlingen tas fram kommer ett antal markundersökningar längs med sträckan att genomföras. Dessa inleds under september månad och innebär att det kommer att finnas personal i det aktuella området.
-Naturligtvis ber vi trafikanter och närboende att visa hänsyn till denna personal när de utför sitt viktiga arbete. Berörda markägare kommer att kontaktas separat, säger Christian Ödgren.
Tidplanen för att starta bygget av den första sträckan mellan Bollnäs och Röste ligger fast. Det innebär att produktionen ska starta våren 2023 om inget oförutsett inträffar.