Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil som åker mot ett vägarbetsområde.

Väg 83, Bollnäs–Vallsta, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta för ökad trafiksäkerhet och bättre standard.

Arbetet med vägplan är avbrutet då finansiering saknas. Nu fokuserar projektet på att säkerställa och omarbeta vägplanen till att endast utgöra sträckan Bollnäs-Röste.

Vägen mellan Bollnäs-Vallsta har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet på stora delar av sträckan. Det är även dåliga siktförhållanden där vägen slingrar i kuperad terräng med backkrön och kurvor. Vägens låga standard och brister i säkerheten har lett till ett flertal olyckor de senaste åren bland fotgängare och cyklister.

Geotekniska undersökningar genomförs under 2018 liksom detaljstudier för buller och viltstängsel. Vi tittar bland annat på åtgärdsbehovet för buller och de fastigheter som berörs kommer att kontaktas av Trafikverkets konsult. Mer information om hur Trafikverket arbetar med buller och vibrationer finns på www.trafikverket.se/buller.

Planerade åtgärder, sträckan Bollnäs-Röste

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn-Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter minskas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel