Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 83 Rolfhamre–Nore, ny belyst gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen. En sträcka på cirka 2 km.

Vägarna runt Växnan (väg 83 och väg 731) är populära gång- och cykelstråk. Delen från Rolfhamre till Ljusdals
centrum nyttjas frekvent av boende i området. Delar av sträckan, mellan Nore Camping och Ljusdals tätort, har redan en säker lösning för oskyddade trafikanter men mellan Rolfhamre och Nore Camping saknas en separerad gång- och cykelväg.

Åtgärden ska förenkla arbets- och studiependlingen till Ljusdals tätort, liksom att förbättra trafiksäkerheten kring Växnan, som är ett populärt friluftsstråk. Där det är möjligt ska gång- och cykelvägen separeras helt från väg 83 och väg 731.