Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 83 Rolfhamre–Nore, ny gång- och cykelväg

Vi planerar en ny gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen. En sträcka på cirka 2 km.

Från Ljusdals tätort till Nore camping finns idag en gång- och cykelväg medan orterna Måga och Rolfhamre saknar separerad gång- och cykelväg in mot Ljusdal.

Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten och tillgänglighet för lokalbefolkningen som på ett tryggare sätt kan färdas sträckan Rolfhamre-Ljusdal till fots eller med cykel. Åtgärden syftar även till att förenkla arbets- och studiependling till Ljusdals tätort. Utgångspunkten är att där det är möjligt så ska gång- och cykelvägen separeras helt från vägen. Väg 83 och väg 731 är populära gång- och cykelstråk runt Växnan.