Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 84, Förändrad genomfart Ljusdal

Projektet är avslutat och sidan kommer att tas bort inom kort.

Varför avslutas projektet?

I arbetet med planläggningsprocessen har det framkommit ett flertal oklarheter som inte varit möjliga att komma vidare med. Det övergripande hindret är framförallt finansieringsfrågan för den tänkta lösningen, men även andra praktiska oklarheter. Prognoserna visar att kostnaderna skulle bli mycket större än vad som bedömdes när länsplanen upprättades 2016, nämnas kan:

  • sprickor i berget för nytt läge av järnvägsport
  • mer omfattande flytt av ledningar (t.ex. fjärrvärme)
  • tillkommande vattenskyddsåtgärder
  • inlösen av fastigheter

Väg 84 går idag genom Ljusdals centrum, men den nya E4:an mellan Hudiksvall-Söderhamn har förändrat  trafiksituationen på orten. Fjärrtrafik (till fjällen) och tung trafik väljer i större utsträckning att åka genom Ljusdal, vilket medför ökade trafikvolymer i centrum. Några tydliga följdeffekter är sämre framkomlighet och bullerstörning för de boende. Trafikverkets målsättning är att Kyrksjönäsvägen och anslutningarna till väg 84 ska utformas så att god tillgänglighet och trafiksäkerhet uppnås utifrån områdets miljöförutsättningar.

Planerade åtgärder

  • Väg 84 övergår i kommunal ägo och genomfarten ska i fortsättningen gå via Kyrksjönäsvägen som blir statlig.
  • En planskild korsning vid Smedgatan-Norra Stambanan, där bomanläggningen rivs och en ny port byggs under järnvägen.
  • Korsningspunkterna på väg 83-Kyrksjönäsvägen och väg 84-Smedgatan förbättras.