Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skärgård
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådsredogörelsen finns nu tillgänglig

Efter samrådsmötet i januari har alla inkomna synpunkter sammanställts och besvarats.

I samrådsredogörelsen sammanfattas hur samrådet bedrivits samt vilka synpunkter som inkomit från enskilda, myndigheter och organisationer. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

Vissa av synpunkterna har vi valt att arbeta vidare med vilket lett till att tidplanen har förskjutits. Som ett resultat av det kommer granskningen av vägplanen att ske hösten 2018. Fastställelse planeras till våren 2019.