Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektet väg 84, ny genomfart Ljusdal avslutas

Det övergripande hindret är framförallt finansieringsfrågan för den tänkta lösningen, men även andra praktiska oklarheter.

Varför avslutas projektet?

I arbetet med planläggningsprocessen har det framkommit ett flertal oklarheter som inte varit möjliga att komma vidare med. Det övergripande hindret är framförallt finansieringsfrågan för den tänkta lösningen, men även andra praktiska oklarheter. Prognoserna visar att kostnaderna skulle bli mycket större än vad som bedömdes 2016 då länsplanen upprättades, nämnas kan:

  • sprickor i berget för nytt läge av järnvägsport
  • mer omfattande flytt av ledningar (t.ex. fjärrvärme)
  • tillkommande vattenskyddsåtgärder
  • inlösen av fastigheter

Vilka omständigheter har förändrats?

Den bedrivna planläggningsprocessen har utgått från en järnvägsport med två spår, men en eventuell flytt av timmerterminalens placering kan medföra ytterligare ett spår. Det innebär ökade kostnader för projektering och byggande av en bredare järnvägsport. Önskade förändringar, utöver grundutförandet, har inte heller kunna säkras genom nödvändiga medfinansieringsavtal.

Vad händer framöver med de tänkta åtgärderna?

Trafikverket har haft dialog med Region Gävleborg som under rådande omständigheter meddelat att projektet inte kommer att kunna finansieras som tänkt. Det innebär att Trafikverket avslutar den pågående planläggningsprocessen utan besked om framtida hantering. Handlingar för framtagande av vägplan arkiveras för att om möjligt återanvändas vid nytt beslut.