Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2+1 väg med mitträcke

Väg 56, Gävleborgs länsgräns–Hedesunda, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om väg 56 mellan Gävleborgs länsgräns-Hedesunda för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Väg 56 sträcker sig mellan Gävle-Norrköping och är ett alternativ till E4 genom Stockholm. Aktuell sträcka ligger inom Gävle kommun och Gävleborgs län och klassas som en BK1-väg, med högsta bärighetsklass.

Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsförslag som innebär att väg 56 mellan Gävleborgs länsgräns-Hedesunda ska byggs om till 2+1 väg med ett mitträcke. Av erfarenhet vet vi att mötesseparerade vägar eliminerar risken för mötesolyckor. Den stora andelen tung trafik ger idag problem med både framkomlighet och trafiksäkerhet då bredden varierar mellan 7-12 meter. Sträckan är även en del av det nationella stamvägnätet och utgör en primär transportväg för farligt gods. I det nationella stamvägnätet ingår vägar som uppfyller en funktion för landets ekonomi och välfärd. Långväga transporter använder huvudsakligen dessa vägar som färdväg.

Aktuell sträcka

Projektet har kortats ned 3 km för en mer naturlig sträckindelning samt delats i två etapper. Nya plankartor och illustrationsritningar kommer därför att tas fram.

  • Etapp 1: Börjar vid korsningen väg 272
  • Etapp 2: Börjar vid korsningen 516, Gysingevägen