Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2+1 väg med mitträcke

Väg 56, Gävleborgs länsgräns–Hedesunda, mötesfri väg

Projektet är vilande.

Trafikverket planerar att bygga om väg 56 mellan Gävleborgs länsgräns-Hedesunda för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Väg 56 sträcker sig mellan Gävle-Norrköping och är ett alternativ till E4 genom Stockholm. Aktuell sträcka ligger inom Gävle kommun och Gävleborgs län och klassas som en BK1-väg, med högsta bärighetsklass.

Länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen men då projektet saknar finansiering blir det nu vilande. 

I den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 valde regeringen att inte ta med projektet väg 56, Gävleborgs länsgräns–Hedesunda, mötesfri väg. Trafikverket får därmed inte medel att driva projektet vidadre. Behovet av en ny sträckning för väg 56 kvarstår. Det material och de utredningar som har tagits fram hittills blir dock ett bra underlag inför nästa Nationella plan, som beslutas 2022.  

Vi har tagit fram ett åtgärdsförslag som innebär att väg 56 mellan Gävleborgs länsgräns-Hedesunda ska byggs om till 2+1 väg med ett mitträcke. Av erfarenhet vet vi att mötesseparerade vägar eliminerar risken för mötesolyckor. Den stora andelen tung trafik ger idag problem med både framkomlighet och trafiksäkerhet då bredden varierar mellan 7-12 meter. Sträckan är även en del av det nationella stamvägnätet och utgör en primär transportväg för farligt gods. I det nationella stamvägnätet ingår vägar som uppfyller en funktion för landets ekonomi och välfärd. Långväga transporter använder huvudsakligen dessa vägar som färdväg.

Aktuell sträcka

Projektet har kortats ned 3 km för en mer naturlig sträckindelning samt delats i två etapper. Nya plankartor och illustrationsritningar kommer därför att tas fram.

  • Etapp 1: Börjar vid korsningen väg 272
  • Etapp 2: Börjar vid korsningen 516, Gysingevägen

Karta över etappindelningen (pdf-fil, 526 kB, öppnas i nytt fönster)