Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägfärja på vattnet och bilkö vid färjeläget. Foto.

Så sköter vi vägarna på Gotland

Trafikverket sköter länsvägarna. Till exempel väg 141 till Hemse, väg 147 till Slite och väg 148 till Fårö. På Gotland ansvarar vi för totalt 150 mil väg.

Vägar eller gator inom tätbebyggt område sköts av Region Gotland, Gotlands motsvarighet till en kommun. En del vägar på Gotlands landsort är så kallade enskilda vägar. Av de enskilda vägarna sköts vissa av Region Gotland och andra av samfälligheter eller privatpersoner. 

Två områden på Gotland

Vi har delat upp Gotland i två områden, norra och södra. I båda områdena finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

På sommaren

Under sommaren lagar vi sprickor och hål i vägbanan och gör akuta insatser vid översvämningar, ras eller omkullfallna träd. Vi rensar och underhåller även diken och trummor så att vattnet kan rinna undan. Vi arbetar också med klottersanering och slåtter av dikeskanter. Vägnätet inspekteras minst var fjortonde dag.

Våren och sommaren är den stora säsongen för underhållsarbeten och beläggningsjobb. Det innebär städning, reparationer och förebyggande underhåll för att hålla vägar, broar och tunnlar bra skick.

På vintern

Vintertid plogar och sandar vi. Vi tinar även trummor och röjer omkullfallna träd med mera. Våra entreprenörer har tillgång till Trafikverkets vägväderinformationssystem och vet i förväg när det är dags att dra igång halkbekämpning och plogning.

Läs mer om vårt vägvädersystem på sidan Trafikverkets väderinformation (VViS).
Trafikverkets väderinformation (VViS)