Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ombord på en båt

Fåröförbindelsen

Trafikverket utreder förutsättningarna för en förbättrad förbindelse mellan Gotland och Fårö. Idag nås Fårö via färja från Fårösund, och under sommarsäsongen kan bilköerna bli långa.

Region Gotlands viktigaste mål är att öka den bofasta befolkningen inom hela regionen. På Fårö har den gradvis minskat på grund av minskad tillgänglighet till exempelvis offentlig service, verksamheter och handel. Bland allmänheten och inom Region Gotland är bedömningen att färjetrafiken med sin begränsade tillgänglighet är en starkt bidragande orsak till detta.

För att undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Gotland och Fårö genomförde Trafikverket en förstudie under 2011-2013. I studien tittade vi närmare på flera aspekter, bland annat landskap, miljö, vägnät och gång- och cykeltrafik och hur dessa skulle påverkas av en förbättrad förbindelse mellan öarna. Under våren 2013 presenterade vi förstudien för boende och sommargäster som fick tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter.

Frågan har nu beretts i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige, som på sitt sammanträde den 22 februari 2021 beslutade om hur Region Gotland ställer sig till ett fortsatt arbete. Beslutet innebär sammanfattningsvis att regionen ska fortsätta dialogen med Trafikverket om förutsättningar för förbättrad färjetrafik. Region Gotland är samtidigt fortsatt positiva till en framtida fast förbindelse men inte utifrån Trafikverkets kriterier. Regionstyrelsen har också givit regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över andra finansieringsmöjligheter för en fast förbindelse.

För Trafikverket innebär Region Gotlands beslut att formerna för en fortsatt dialog om förutsättningarna för en förbättrad färjetrafik nu behöver klargöras.

Samarbete

Projektet med att förbättra förbindelsen mellan Gotland och Fårö är ett samarbete mellan Trafikverket och Region Gotland.