Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående broarbete medför buller

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs med väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn. Som du säkert har märkt så pågår arbetet för fullt och vi arbetar så effektivt vi kan för att störa trafiken så litet som möjligt.

Vi kommer att störa i juni

Nu är det dags att påbörja arbetet med de nya brofundamenten till broarna över Västergarnsån samt Varbosån. Det innebär att vi kommer att slå ner stålspont (ett slags stöd i stål) runt brofundamenten. Du kommer att märka det eftersom det bullrar en del när vi slår ner sponten i marken och du kanske upplever att vi stör.

Vi börjar med Västergarnsån och arbetar sen vidare vid Varbosån. Nästa steg blir att gjuta brofästena.

Paus i juli

Vi tar en paus mellan den 8 juli och den 2 augusti eftersom trafiken då är som mest intensiv.

Vi hoppas att du som bor nära vår arbetsplats har förståelse för de störningar som kan uppstå. Glöm inte att ta det försiktigt när du kör förbi.