Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 148 Bro, ny gångväg och ökad framkomlighet

Vi ska förbättra väg 148 i Bro, bredda vägen och bygga en ny gångväg. Det ingår även att bygga om busshållplatser. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men  den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi planerar därför att förbättra vägen.

I Bro ska vi bredda vägen och bygga en ny gångväg. Även busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl byggs om och förbättras.

Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Bakgrund

År 2019 genomförde Trafikverket tillsammans med Region Gotland en åtgärdsvalsstudie för väg 148 och i den studien har olika åtgärder föreslagits för att höja trafiksäkerheten. Projektet i Bro är ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Ett annat projekt är kopplat till samhället Lärbro. Läs mer om det projektet här.

Projekten i Bro och Lärbro finansieras av regeringen som avsatt totalt 50 miljoner kronor för att förbättra vägnätet på Gotland.

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och ska upphandla en konsult som ska hjälpa oss att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Se gärna filmen nedan "Från planering till byggande".

Tidplan

I september 2021 planerar vi att kunna starta arbetet med vägplanen.

Karta

Karta som visar väg 148 och samhället Bro.
Karta över väg 148 mellan Visby och Fårösund.