Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 148 Lärbro, ny gång- och cykelväg, framkomlighet och grundvattenskydd

Vi ska öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Lärbro genom en ny gång- och cykelväg samt förbättrad korsning med väg 149. Det ingår även att ta hand om dagvattnet från vägen.

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi planerar därför att förbättra vägen.

I Lärbro ska vi bygga en helt ny gång- och cykelväg samt göra om korsningen med väg 149. Det ingår även att förbättra kvaliteten på vattenskyddet vid Lärbros vattenskyddsområde.

Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter, förbättra framkomligheten och bidra till bättre vattenskydd. 

Bakgrund

År 2019 genomförde Trafikverket tillsammans med Region Gotland en åtgärdsvalsstudie för väg 148 och i den studien har olika åtgärder föreslagits för att höja trafiksäkerheten. Projektet i Lärbro är ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Ett annat projekt är kopplat till samhället Bro. Läs mer om det projektet här.

Projekten i Lärbro och Bro finansieras av regeringen som avsatt totalt 50 miljoner kronor för att förbättra vägnätet på Gotland.

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och ska upphandla en konsult som ska hjälpa oss att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Se gärna filmen nedan "Från planering till byggande".

Tidplan

I juni 2021 planerar vi att kunna starta arbetet med vägplanen.

Karta

Karta som visar väg 148 och samhället Lärbro.
Karta över väg 148 mellan Visby och Fårösund.