Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

flygfotot över söderköping

E22, Förbifart Söderköping

Vi planerar att bygga en ny sträckning av E22, väster om Söderköping, till mötesfri väg med tre till fyra körfält. Vi vill öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter i området. Just nu håller vi på att färdigställa vägplanen.

Trafiksituationen på väg E22 genom Söderköping har successivt blivit ohållbar. Särskilt under sommaren uppstår milslånga köer i kombination med broöppningar och trafiksignaler. E22 har en viktig funktion i det nationella stamvägnätet och en ny sträckning i form av en förbifart kommer att förbättra trafiksituationen genom Söderköping. 

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

E22, Förbifart Söderköping byggs som mötesfri väg med tre eller fyra körfält. Med förbifarten vill vi öka framkomligheten både för pendlare längs väg E22 utmed kusten och för lokal trafik i Söderköping. En ombyggnad till mötesfri väg med säkrare sidoområden kommer att öka trafiksäkerheten avsevärt.

Vi planerar för att börja bygga 2024

Byggstarten för Förbifart Söderköping beräknas ske 2024. Den tidigare Skärgårdslänken är inkluderad i vägplanen.

Kolla på vår film

Lite längre ner på sidan finns det en film om förbifarten och vad vi tänker bygga. 

Vill du se våra kartor?

Om du vill se mer i detalj vad det är vi ska bygga finns det illustrationskartor på Dokumentsidan under Aktuella handlingar.