Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två uppslagna böcker som fotats från sidan, den översta boken har flera färgglada bokmärken.

Vägplanen är nu fastställd för E22 Förbifart Söderköping

Trafikverket har tagit beslut att fastställa vägplanen för E22 Förbifart Söderköping. Nu väntar en månad där det är möjligt att överklaga vägplanen till regeringen.

Vägplanen skickades in för fastställelse i början av juni 2021. Och nu har Trafikverkets funktion Juridik och planprövning beslutat att fastställa vägplanen för förbifarten. Du som är särskilt berörd får information om detta med brev.

Nu finns det möjlighet att överklaga beslutet i en månad innan vägplanen vinner laga kraft. Överklaganden av fastställelsebeslutet prövas av regeringen. Om regeringen avslår överklagandet vinner vägplanen laga kraft i och med regeringens beslut. Utifall regeringen godtar ett överklagande måste vägplanen arbetas om, helt eller delvis.

Den som vill överklaga Trafikverkets beslut gör det till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen TRV2014/71468, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast den 14 oktober, 2021.

Först när vägplanen vunnit laga kraft kan vägen börja byggas. Under tiden fortsätter vi arbetet med att projektera och förberedelserna inför entreprenörsupphandlingen. Byggstart för E22 Förbifart Söderköping är planerad till 2024.