Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vägplanen för E22-förbifarten inlämnad för prövning och fastställande

Vägplanen för E22 Förbifart Söderköping är nu inlämnad till Trafikverkets funktion Juridik och planprövning för fastställelse. Beslut beräknas komma under 2022. En laga kraftvunnen vägplan krävs för att vi ska kunna bygga förbifarten.

Efter att den allmänna granskningen av vägplanen blev klar har Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutat att tillstyrka, det vill säga godkänna, planen. Nu har vi skickat in vår vägplan och tillhörande dokumentation för så kallad fastställelseprövning till vår centrala funktion Juridik och planprövning.

Prövningen fram till beslut om att fastställa vägplanen beräknas pågå till våren 2022. Alla som har lämnat synpunkter på vägplanen har möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.

– Nu när vi skickar in vår vägplan för fastställelse tar vi ett viktigt och stort steg i förbifartsprojektet, konstaterar projektledare Andreas Eklund som planerar för byggstart under 2024.

Vilka krav finns det för att fastställa en vägplan?

För att vägplanen ska kunna fastställas krävs det att:

  • Det finns finansiering för att bygga projektet. Det har vi i förbifartsprojektet genom den nationella infrastrukturplanen.
  • Länsstyrelsen i Östergötland stödjer vägplanen.
  • Juristerna på Trafikverket Juridik och planprövning fastställer, beslutar att anta, vägplanen.

Vad innebär det att fastställa en vägplan?

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram.

Om juristerna vid prövningen kommer fram till att vägplanen kan godtas utifrån dess övervägande fördelar fattas det beslut om att fastställa planen. Efter det följer tre veckor där det är möjligt att överklaga vägplanen innan den vinner laga kraft.

Överklaganden av beslut prövas av regeringen. Om regeringen avslår överklagandet vinner vägplanen laga kraft i och med regeringens beslut. Ifall regeringen godtar ett överklagande måste vägplanen arbetas om, helt eller delvis.

Först när vägplanen vunnit laga kraft kan vägen börja byggas.