Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar de nya färdigställda broarna från luften.

Nu kopplar vi på nya broar i Södra stambanan

Järnvägsbron för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping är gammal och sliten. Under tre veckor med start i vecka 46 river vi den bron. Planera din bilkörning, håll hastigheten och följ anvisningar på plats!

Två broar gör underhåll enklare och ger ökad kapacitet

Den befintliga järnvägsbron som idag går över E4:an, och som ligger mellan Åby och Norrköping, är viktig för att både människor och gods ska komma fram smidigt, grönt och tryggt på Södra stambanan.  Södra Stambanan, som gamla bron ligger på, ingår i stomnätet för järnvägen i Sverige. Nuvarande järnvägsbro har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut för att öka robustheten och tillförlitligheten på den här hårt trafikerade järnvägssträckan.

Två nya järnvägsbroar (som nu är påkopplade och som ersätter den gamla) ger en kvalitetshöjning för tågföretagen som använder vår anläggning. När underhåll eller felavhjälpning ska utföras i framtiden, så behöver vi bara stänga av den ena bron och då kan person- respektive godstrafiken på Södra stambanan fortsätta att gå på ett spår istället för att den, som idag, måste stoppas helt.

Arbetet beräknas vara klart i december 2020.

Filmen här visar de två nya broarna som vi kopplade på i Södra stambanan i vecka 44. Vi har filmat från hög höjd. Från luften cirkulerar vi runt de färdiga broarna. Samtidigt kör det bilar och lastbilar på E4:an i norrgående och södergående riktning. Sedan tar filmen slut.

 

Trafikverket sätter alltid säkerheten främst i allt vi gör

Vi planerar nu att riva den gamla järnvägsbron med start i vecka 46. E4:an är öppen för trafik, men det kommer under en period vara anpassningar för hastighet och framkomlighet. Hastigheten i arbetsområdet har sänkts från 110 till 70 km/timmen på en sträcka på 300 meter. 

Din resa kan därför ta längre än tid än vanligt. Vi uppmanar dig som ska ut på vägarna i området under perioden att planera för din resa och starta i god tid. Respektera hastighetsbegränsningen i området och följ anvisningar på plats.

Det är extra viktigt att extra breda transporter ser över sitt behov av dispens under denna period.

Endast ett körfält öppet i vardera riktning mellan vecka 45 och 53

Mellan vecka 45 och vecka 53 är endast ett körfält öppet för resor norrut och ett körfält för resor söderut. För att undvika eventuella köer under vissa perioder kommer vi att eventuellt behöva hänvisa dig som vägtrafikant till att välja väg 55 på sträckan Norrköping-Katrineholm.  Även här rekommenderar vi dig att planera för och starta din resa i god tid, håll hastigheten och följ anvisningar på plats.

Under den tid vi river den gamla järnvägsbron kommer ett spår vara avstängt på järnvägen mellan Katrineholm- Norrköping. Nyköpingsbanan kommer att vara öppen för trafik. Allt arbete beräknas vara klart i december 2020.

ättetorpsbron_översikt_150dpi_v2_750x750px.jpg

Senaste trafikinformationen i Östergötlands län

Uppdaterad och lättillgänglig trafikinformation är en viktig del i en smidig vardag för många människor. Här hittar du den senaste trafikinformationen i Östergötlands län. Trafikmeddelanden visar planerade arbeten och störningar på väg och järnväg i Östergötlands län.