Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötefri landsväg.

Väg 34, Ervasteby–Borensberg, ny väg

Trafikverket bygger en ny väg mellan Ervasteby och Borensberg i Motala kommun.

Väg 34 är en viktig förbindelse mellan Motala och Linköping, särskilt för dem som pendlar till arbetet. Vi bygger om vägen i ny sträckning med 2+1-körfält som separeras av ett mitträcke. Väg 1098, som går mellan den befintliga vägen och den nya sträckningen, ombildas till enskild väg.
Karta över var den nya väg 34 kommer att gå
Karta över nysträckningen. Den röda linjen visar var den nya vägen kommer att gå.

Aktuellt i projektet

Prästgårdsbäcken är flyttad. Och vi har byggt samtliga fyra broar som ingår i projektet. Vi har även lagt två av tre lager asfalt på en cirka 3 kilometer lång sträcka. 

Just nu arbetar vi med att justera av slänter och väg innan det är dags att asfaltera. Vi monterar även viltstängsel längs med sträckan och vi kommer inom kort att börja bygga färister. 

Vårt arbete med att ansluta den nya vägen till den befintliga är påbörjat. Det innebär att det tidvis kommer vara begränsad framkomlighet. I anslutningen mot Motala har det visat sig vara mer berg än förväntat, vilket försvårar arbetet något.

Vid anslutningarna bygger vi även lokalväg samt gång- och cykelväg.

Vi ber om att alla ni som är ute och vandrar i terrängen intill vägbygget respekterar avspärrningarna. Schakterna är djupa, och vi vill inte att någon skadar sig.