Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötefri landsväg.

Väg 34, Ervasteby–Borensberg, ny väg

Trafikverket bygger en ny väg mellan Ervasteby och Borensberg i Motala kommun.

Väg 34 är en viktig förbindelse mellan Motala och Linköping, särskilt för dem som pendlar till arbetet. Vi bygger om vägen i ny sträckning med 2+1-körfält som separeras av ett mitträcke. Väg 1098, som går mellan den befintliga vägen och den nya sträckningen, ombildas till enskild väg.

Karta över var den nya väg 34 kommer att gå
Karta över nysträckningen. Den röda linjen visar var den nya vägen kommer att gå.

Aktuellt i projektet

Betongbron i Hållingstorp är färdigjuten. Vårt arbete med att flytta Prästgårdsbäcken fortsätter. 

Vi genomför även VA-arbeten och justerar vägslänterna intill vägen, ett arbete som kommer att pågå hela hösten. 

Vi har lagt asfalt på en cirka 3 km lång sträcka. Anslutningarna i Högby beräknas vara färdigasfalterade i slutet av november.

Den största delen av sprängarbetena för projektet är nu klara. 

Vi ber om att alla ni som är ute och vandrar i terrängen intill vägbygget respekterar avspärrningarna. Schakterna är djupa, och vi vill inte att någon skadar sig.