Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Färdigbyggt mellan Björkåkla och Hackefors

Glädjande har vi lyckats hålla tidplanen och deletapp 1 på väg 35, mellan Hackefors och Björkåkla, är nu klar.

Under påsken kopplade vi på den nya vägen med befintlig väg 35 och i juni blev även gång- och cykelväg mellan cirkulationen i Hackefors och fyrvägskorsningen infart Metsjö färdigställd. Fortsättningen på gång- och cykelvägen, från infart Metsjö till Vårdsbergs kors, kommer att byggas i samband med nästa etapp av väg 35.

Även en ny busshållplats är på plats vid Linköpings Motorstadium. Östgötatrafiken börjar trafikera den nya busshållplatsen från och med den 15 juni, där linje 530 och 539 kommer att gå.

Vi har byggt en mötesseparerad 2+1 väg med mitträcke och har därför kunnat höja hastigheten till 100 km/h. Åtgärderna förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomligheten på sträckan. En ny gång- och cykelväg separerad från vägbanan ger också ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Den gamla vägen mellan landningsbanan och Hackefors kommer att börja rivas under juni månad.

Att vi är klara med första deletappen på väg 35 innebär också att arbetet med att flytta start- och landningsbanan på flygplatsen, som Saab och Linköpings kommun genomför, kan påbörjas. Här kan du läsa mer om flytt av start- och landningsbanan (öppnas i nytt fönster)

I vinter börjar vi att handla upp en entreprenör för nästa delsträcka, Björkåkla-Sandtorpet, med planerad byggstart under 2021.