Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fastställd vägplan för sträckan Rösten - Sandtorpet

Att vägplanen nu är fastställd är en viktig del i processen med att bygga om Väg 35, delsträckan mellan Rösten och Sandtorpet. Vägplanen är en lagstadgad del i processen att bygga om väg 35.

Vägplanen ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Trafikverket bygger om vägen för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta görs genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg med 100km/h som högsta tillåtna hastighet.

Det kommer flera åtgärder längs sträckan för att hindra vilt från att komma upp på vägen, där en viltbro över väg 35, öster om Mårsäng, får stor betydelse. Projektet ska även förbättra för resande med kollektivtrafik genom en omstigningshållplats vid Grebo.

När vägplanen vinner laga kraft kan Trafikverket börja upphandling av entreprenör för byggnation. Under tiden fortsätter arbetet med att ta fram bygghandling och ett förfrågningsunderlag. Byggstarten är planerad till våren 2023.