Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anläggningar och fynd vid arkeologiska utgrävningen.

Flera fynd i den arkeologiska utgrävningen

Med anledning av den kommande ombyggnationen mellan Rösten–Sandtorpet på väg 35 har det gjorts en arkeologisk utredning för att ta reda på mer om områdets kulturhistoria.

Utredningen visar att det funnits ett antal boplatser och gravar från äldre järnålder i vägens omedelbara närhet. Det är känt sedan tidigare att det funnits rika vapengravar i Grebo, där man bland annat hittat svärd och lansspetsar. Mycket tyder på att de rika vapengravarna låg utmed ett kommunikationsstråk i landskapet, vilket var ett sätt för de levande att manifestera makt och inflytande.

Den arkeologiska utredningen resulterade i åtta potentiella grav och/eller boplatsområden. De dateringar som gjorts med hjälp av särskilda analyser visar på en tyngdpunkt i äldre järnålder. Den arkeobotaniska analysen antyder att det finns sociala skillnader mellan olika gårdar inom området. Växterna skalkorn och svinmålla tillsammans tyder på en odling har skett utan att ligga i träda, så kallat ensäde, på bearbetad och gödslad åker.

Foto på den keramik som hittats vid utredningen.
Foto på den keramik som hittats vid utredningen. 

Utmed den aktuella sträckan finns också en avrättningsplats, en bytomt och tre torp. På en karta från 1708 kan man se att det gått en äldre väg strax väster om avrättningsplatsen. I de sökschakt som grävdes intill avrättningsplatsen hittades boplatsrester från äldre järnålder.

Många i trakten känner nog till Röstensgubben vid gården Rösten. Röstensgubbens funktion och ursprung är dock oklar och lämningen kan med säkerhet beläggas först från 1877. I de schakt som grävdes intill den mytomspunna Röstensgubben framkom ingenting som var av antikvariskt intresse.

Den arkeologiska processen är ännu enbart i sin första fas och mycket återstår att göra. Alla platser som omnämns i den arkeologiska rapporten kommer dock inte att bli föremål för ytterligare arkeologisk undersökning eftersom den aktuella vägkorridoren kommer justeras.

Förhoppningen är att kommande arkeologiska undersökningar ska bidra till en mer fullödig bild av livet och förutsättningarna för de människor som en gång bodde på denna plats för länge sedan.

Vill du läsa mer om de arkeologiska utgrävningarna?

  • Lundgren, Roger 2019: Arkeologisk utredning längs väg RV 35. Riksväg 35, mellan Sandtorpet och Rösten. Östergötlands museum rapport 2019:7.
  • Nilsson, Pia 2001: Vapengravar och stenålderslämningar vid Grebo samhälle. Arkeologisk utredning etapp 1. Riksantikvarieämbetet rapport uv öst 2001:23.
  • Svarvar, Kjell & Persson, Anders 2011. RV 35 Linköping-Åtvidaberg. Arkeologisk utredning etapp 1. Östergötlands museum 2011:45.