Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två män och en bandborrvagn som genomför markundersökningar inför ett vägbygge.

Markundersökningar på sträckan Rösten–Sandtorpet

På sträckan Rösten–Sandtorpet genomför vi nu olika typer av markundersökningar i form av borrning och provtagning.

Bandborrvagn som används under markundersökningar

Vi gör detta för att få svar på mark – och hydrogeologiska förhållanden, eventuella föroreningar och bergkvalitet. Undersökningarna kommer att att utföras med hjälp av borrbandvagnar, där mindre hål (ca 5-10 cm i diameter) kommer att uppstå i marken som sedan kommer att återfyllas.

Även installation av grundvattenrör kommer att ske i området för att kunna hämta in data över grundvattenförhållanden. Överkant av grundvattenrören kommer att sticka upp ovanför markytan och markeras ut med lysande färg.

Vi kommer att nyttja befintliga vägar, gång- och cykelvägar samt asfaltsytor för att ta oss till borrpunkterna. Skador kommer naturligtvis att undvikas så långt som möjligt. Ersättning för eventuella skador regleras i efterhand.

I översiktsbilden nedan illustreras ungefärligt område där markundersökningar kommer att bedrivas.

Karta över borrpunkter på sträckan Rösten–Sandtorpet