Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snart dags för byggstart mellan Sandtorpet och Björkåkla

Vägen mellan Åtvidaberg och Linköping ska byggas om till en mötesfri väg, där trafiken kommer att separeras av ett mitträcke. I april börjar vi bygga den andra etappen, mellan Sandtorpet och Björkåkla, som blir klar 2022.

Sträckan mellan Sandtorpet och Björkåkla är cirka 8 km, där vi  breddar vägen och gör en mittseparering med mitträcke. Vi börjar söderifrån vid Sandtorpet för att sedan jobba oss upp mot Björkåkla. Byggnationen kommer att pågå från april 2021 till och med oktober 2022. 

Genom ombyggnationen möjliggörs trafik i tre körfält, en så kallad 2+1 väg där omkörningsmöjligheterna varierar mellan norrgående och södergående trafik.

Vi gör säkerhetsåtgärder i flera korsningar, där vi anlägger åtta vändöglor och anpassar ett antal korsningar för att i första hand undvika vänstersväng. Vi justerar vägens läge eller profil på vissa kortare sträckor.

Utöver vägen kommer vi att bygga klart gång- och cykelvägen som är påbörjad från Hackefors och som ska gå hela vägen till Vårdsbergs kors.

Peab är upphandlad entreprenör i projektet.

Varför bygger vi om?

Syftet med projektet är bland annat att förbättra trafiksäkerheten på sträckan och förbättra framkomligheten för både kollektivtrafiken, bilister och cyklister. Trafiksäkerheten bedöms öka markant för såväl korsande och svängande trafik som för pendlartrafiken.

Aktuellt i projektet

I februari har vi börjat med förberedande arbeten i form av ledningsflyttar. Den riktiga byggstarten sker i april. Så snart vi har en mer detaljerad tidplan klar från entreprenören kommer vi att uppdatera hemsidan med aktuell och uppdaterad information om vad vi gör, störningar och avstängningar.

Så påverkas du

Påverkan på den vanliga trafiken beräknas bli stor, eftersom vägen byggs om i befintlig sträckning. Det kommer också att köra byggtrafik längs väg 35 under hela byggtiden. Det kan i perioder bli aktuellt med tillfälliga trafiksignaler där vi endast kan ha ett körfält öppet och då är risken för köer ännu större.

Om du vill slippa de värsta köerna, undvik att resa i rusningstid. För både din och andras säkerhet, håll avstånd till bilen framför och håll hastigheten.

Du hittar aktuell trafikinformation, störningar och avstängningar här på webben.

Räkna med längre restid och störande arbeten

Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt. För dig som reser längs med vägen kan arbeten vara störande och innebära en längre restid än vanligt. Vi behöver vid vissa arbeten sänka hastigheten av säkerhetsskäl, både för de som arbetar med den nya vägen och för dig som ska passera vägbygget. 

Vissa byggmetoder ger upphov till buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi försöker att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för bullrande arbeten kommer att begränsas. Vi strävar efter att all påverkan för närboende ska minimeras så mycket som möjligt.