Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilkö

Väg 35, Sandtorpet–Vårdsbergs kors

Trafikverket planerar för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 35 mellan Sandtorpet och Vårdsbergs kors.

Byggstart i april

I april börjar vi, tillsammans med vår entreprenör Peab, bygga den andra etappen på väg 35, mellan Sandtorpet och Björkåkla. Vi börjar söderifrån vid Sandtorpet för att sedan jobba oss upp mot Björkåkla. Byggnationen kommer att pågå från april 2021 till och med oktober 2022. Klicka här för att läsa mer.

Sträckan mellan Sandtorpet och Vårdsbergs kors är cirka 8 km, där vi kommer att genomföra en breddning av vägen och mittseparering med räcke. Genom ombyggnaden möjliggörs trafik i tre körfält. Åtta vändöglor kommer att anläggas och ett antal korsningar kommer att anpassas. Arbetsplanen innebär även mindre justeringar i vägens läge i plan eller profil på kortare sträckor.

Syftet med projektet är bland annat att förbättra trafiksäkerheten på sträckan och förbättra framkomligheten för både kollektivtrafiken, bilister och cyklister. Trafiksäkerheten bedöms öka markant för såväl korsande och svängande trafik som för pendlartrafiken.

Ny etappindelning

Vi har valt att ändra etappindelningen för projektet som tidigare delades även vid Vårdsbergs kors. 

Den första sträckan, mellan Björkåkla och Hackefors, blev färdigbyggd i juni 2020. Sträckan mellan Sandtorpet och Björkåkla kommer utföras som en etapp med planerad byggstart under 2021.