Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnväg mellan Kimstad och Skärblacka.

Elektrifieringen bidrar till att öka säkerheten och minska miljöpåverkan samt skapa förutsättningar för att transportera mer gods på järnvägen.

Elektrifiering av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka

Vi planerar för att elektrifiera järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka.

Från diesel till el

Vi planerar för att bygga en elanläggning till en bana där tågen tidigare bara kunnat köra på diesellok. Det gör också järnvägstransporterna mer konkurrenskraftiga och kan leda till en överföring av transporter från väg till järnväg vilket ger ökad trafiksäkerhet på vägen. Miljön vinner ytterligare på att loken byts ut från diesel till el, och närmiljön blir renare och tystare i och med mindre buller och avgaser.

Ger ökad kapacitet på järnvägen

Elektrifieringen av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka tillsammans med andra planerade åtgärder möjliggör ökad kapacitet på järnvägen, både på sträckan Kimstad-Skärblacka samt på Södra stambanan som är en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor.