Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågående och kommande arbeten Norrköping - Linköping

Trafikverket har projekt både i Linköping och i Norrköping, och även mellan de två städerna. Vi bygger om, vi bygger nytt och vi rustar upp både väg och järnväg. Här samlar vi information och länkar till de arbeten som pågår och kommande arbeten.

Regionen präglas av närheten till huvudstaden. Det ställer höga krav på ett transportsystem som tar vara på möjligheter både på väg, järnväg och till sjöss. Vi utvecklar samhället för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Det är en förutsättning för att regionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats att leva och arbeta i.

Projekt i byggskede

• Kollektivtrafikåtgärder
Vi bygger om och förbättrar ett antal busshållplatser i Norrköping och Linköping för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Arbetet pågår från augusti 2021 och är klart under 2022.
Ostlänken
Med Ostlänken tar vi det första steget mot en ny stambana i Sverige. Beräknas vara färdig 2035.
• Väg 35, Linköping–Åtvidaberg
Vi vill förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping. Arbetet är uppdelat i tre etapper där vi kommit olika långt i arbetet. Vi beräknar vara helt klara 2025.
• Väg 210, Evertsholm–E22, Söderköping
Vi bygger om vägen, 200 meter i befintlig sträckning och 1,5 km i ny sträckning. Beräknas vara klart innan sommaren 2021.

Kommande projekt

E22, Förbifart Söderköping
Vi planerar att bygga ny sträckning av E22 förbi Söderköping. Beräknad byggstart 2024.
• Elektrifiering av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka
Vi planerar att elektrifiera järnvägen. Planerad byggstart 2022.
• Väg 757, Linghem
Vi planerar för att bygga en ny infart till Linghem och även en ny sträckning av vägen väster om Linghem. Planerad byggstart för infarten är tidigast 2023 och förbifarten har planerad byggstart tidigast 2022.
• Väg 881. Djurövägen i Norrköping
Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg, ny omstigningshållplats, en planskild gång- och cykelpassage samt några hållplatser. Byggstart tidigast 2022.