Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil som kör på vägen, blommor i vägkanten.

Väg 210, Evertsholm–E22, Söderköping

Väg 210 mellan Evertsholm och Söderköping har förbättrats. Vi har byggt om för att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten.

Sträckan som byggts om är 1,7 km lång. 200 meter byggde vi om i befintlig sträckning och 1,5 km går i ny sträckning parallellt med nuvarande väg 210.

Den befintliga väg 210 har smalnats av och kommer nu att användas som gång- och cykelväg. Nya väg 210 kommer att vara anpassad för en hastighet på 80 km/timmen. Vi har även byggt en planskild gång- och cykelpassage i anslutning mot Evertsholm, så att de oskyddade trafikanterna kan passera vägen på ett säkert sätt. 

Väg 210 är en landsväg med mötande trafik som går från trafikplats Norsholm vid E4, genom Västra Husby och Söderköping, vidare till skärgården och tar slut i höjd med Tyrislöt. Under 2012–2013 byggdes en ny sträckning av vägen från Perstorp och västerut fram till Evertsholm.