Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 757, Linghem

Trafikverket planerar för en tunnel under järnvägen vid Linghem för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vi planerar även för en ny sträckning av väg 757 väster om Linghem.

Trafikverket planerar för en tunnel som ny infart till Linghem i väster och en förbifart vidare söderut. Detta sker i två separata vägplaner.

Förbifart Linghem, (etapp 1) innebär en fortsättning på den nya vägen väster om samhället. Det innebär att genomfartstrafik genom Linghem och möjliggör utbyggnad av samhället i denna del.

Infart Linghem, (etapp 2) innebär en tunnel under Södra stambanan nordväst om Linghem med infart till samhället i dess nordvästra del.