Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt läge för bro i Linghem

Vi har identifierat ett nytt läge för bron i Linghem. Det nya läget är en förändring som möter de synpunkter som vi har fått från allmänheten.

Cirka 180 personer besökte oss under öppet hus som vi ordnade i juni, 2017. Vi har även fått ett sextiotal skriftliga synpunkter. Allmänhetens synpunkter är viktiga för oss och vi har tack vare dessa nu identifierat ett nytt läge för bron. Den nya placeringen av bron ligger cirka 300 meter västerut från de alternativ som presenterades under samrådet och öppet hus i juni.

En sammanställning av synpunkterna kommer att publiceras här på webben senare i oktober. 

Anslutningen in mot Tellbebovägen är inte klar, men i dagsläget utgår vi från kommunens fördjupade översiktsplanering.

I slutet av oktober genomför vi en geoteknisk och arkeologisk undersökning i området.

Nästa steg

Eftersom vi nu har identifierat ett nytt läge för bron så kommer vi att ta fram ett nytt samrådsunderlag som vi presenterar för Länsstyrelsen.  Ett nytt beslut om projektet innebär betydande miljöpåverkan förväntas under december, 2017. Därefter fortsätter arbetet med samrådsunderlaget som kommer att ställas ut för granskning under våren 2018.